วัฒนธรรม - Shandong Yifu Steel Sheet Co., Ltd.

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรม1

ค่านิยมหลัก

ความซื่อสัตย์มาก่อนความสามัคคีและการอยู่ร่วมกัน

มิซซัน

ทำให้โลกมีสีสัน ทำให้ชีวิตสวยงาม

วัฒนธรรม11
วัฒนธรรม12

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุด การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุด เป็นผู้นำอุตสาหกรรมการเคลือบแบรนด์ระดับไฮเอนด์

ปรัชญาธุรกิจ

"ความซื่อสัตย์ ปฏิบัตินิยม นวัตกรรม และ win-win"

วัฒนธรรม2
วัฒนธรรม4

จิตวิญญาณการบริการ

"คุณภาพมั่นคงสำหรับหนึ่ง ราคาสำหรับสอง กำไรต่ำ ธุรกรรมสูง"